T&P Participatietrajecten

Participatietrajecten

 

Naast de verhoging van het taalniveau biedt T&P ook participatiebevorderende  producten aan gericht op een succesvolle toekomstige arbeidsparticipatie van de cursist zoals een loopbaanassessment, sollicitatietraining, individueel loopbaanonderzoek of een beroepskeuze/studiekeuzetest.

Loopbaanassessment

Door middel van vragenlijsten en praktische samenwerkingsopdrachten worden via de assessmentmethodiek van het Algemeen PotentieelBepaling de beroepswensen –en mogelijkheden van de cursisten in kaart gebracht. Het assessment duurt 6 dagdelen en wordt groepsgewijs afgenomen door gecertificeerde assessoren. Eindproduct van het APB-assessment is een persoonlijk verslag.

 

Sollicitatietraining

Tijdens de sollicitatietraining komen de verschillen aan de orde tussen de Nederlandse arbeidsmarkt en de arbeidsmarkt van de herkomstlanden van de cursisten.

T&P besteedt zowel aandacht aan alle mondelinge, als schriftelijke sollicitatievaardigheden die nodig zijn om een passende baan te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. De training duurt 6 dagdelen en wordt gegeven door een gediplomeerde sociale vaardighedentrainer

 

Individueel Loopbaanonderzoek

T&P biedt ook de mogelijkheid tot het onderzoeken van een specifieke individuele loopbaanvraag. Door middel van een maatwerktraject wordt met gebruik van diverse loopbaanmethodieken gewerkt aan de beantwoording van de loopbaanvraag en het verwijderen van eventuele belemmeringen. Gemiddeld duurt dit individuele onderzoek drie dagdelen. De cursist wordt gecoacht door een gediplomeerde loopbaancoach.

 

Beroepskeuze-/studiekeuzetest

Op basis van een criteriumgericht interview in combinatie met valide en betrouwbare beroepskeuze- en/of studiekeuzetesten en desgewenst een I-Q-test geeft T&P een gefundeerd beroepskeuze/ studiekeuze advies. De test wordt tijdens twee dagdelen afgenomen door een gecertificeerd professioneel testgebruiker

 

Zelfredzaamheidstrajecten

T&P biedt cursisten met een lage leerbaarheid, voor wie het inburgeringsexamen behalen geen realistische optie is, de mogelijkheid tot het volgen van zelfredzaamheidstrajecten aan. De nadruk ligt in de lessen naast het vergroten van de mondelinge taalvaardigheden op het vergroten van het zelfvertrouwen van de cursist om zich te kunnen redden in belangrijke alledaagse situaties. T&P verzorgt zelfredzaamheidstrajecten op het gebied van persoonlijke vaardigheden, leefvaardigheden,

 

Programma Persoonlijke vaardigheden

Zelfinzicht
Je krijgt inzicht in hoe jij jezelf waardeert op de verschillende leefgebieden zoals gezondheid, relaties en tijdsbesteding. Je ontdekt je kwaliteiten, valkuilen, interesses, drijfveren, leerstijl en IQ en weet welke beroepen of studies hier bij passen.

Kom in je kracht
Je leert hoe jij naar jezelf en naar de wereld kijkt en hoe je deze kijk kunt
inzetten of juist kunt veranderen. Je ontdekt je eigen kracht en talent(en) en hoe je deze kunt gebruiken. Je weet waar mogelijke obstakels liggen en waar je wel en geen invloed op hebt. Je bent in staat om haalbare doelen te stellen en je weet wat je moet doen om deze te bereiken. Je weet ook dat je je doelen soms moet bijstellen en weer nieuwe keuzes moet maken als de omstandigheden daar om vragen.

 

Programma Leefvaardigheden

Gezondheid en zelfzorg
Je leert waar je de benodigde hulp kunt krijgen op het gebied van geestelijke en lichamelijke gezondheid, mobiliteit, verslaving, huishouding en/of voeding.
Je weet wat persoonlijke verzorging is en hoe je dit toepast.
Sociaal netwerk en relaties
Je leert je sociale netwerk van vrienden, familie, kennissen en collega’s in kaart brengen en in te zetten en hoe je social media hierbij kunt gebruiken. Mantelzorgers leren hoe ze eigen grenzen kunnen bewaken bij de zorg voor anderen.
Meedoen en tijdsbesteding
Je leert welke vormen van dagbesteding er zijn zoals school, werk en hobby’s en hoe jij meedoet in de maatschappij. Je hebt geleerd een dagindeling te maken en je activiteiten te plannen en te organiseren.
Ouderschap en opvoeden:
Je hebt kennis over ouderschap en opvoeden. Je kent de mogelijkheden voor opvang en weet waar je hulp kunt krijgen.

Wonen, geld, administratie, wetten en regels.
Je leert je financiën te beheren en je administratie te organiseren. Je wordt wegwijs in de instanties die je daarbij kunnen helpen en beschikt over de benodigde digitale vaardigheden.

Programma Loopbaanvaardigheden

Inzicht in je loopbaanvaardigheden
Je krijgt inzicht in je kennis en vaardigheden binnen de sector waar je wilt gaan werken. Je krijgt inzicht in je werknemersvaardigheden en je sollicitatievaardigheden.
Werknemersvaardigheden
Je leert het belang van werkinstructies, representativiteit, samenwerken, overleggen, communiceren, klanttevredenheid en verantwoordelijkheid.
Praktijkvaardigheden
Je doet ervaring op op een werkplek of loopt mee op school.

 

Neem contact op

T & P (Taal en Participatie) BV

Bergsingel 299
3037 GW Rotterdam

info@tepschool.nl

+31 687 797 757

nl_NLDutch