T&P school

T&P biedt taalonderwijs aan statushouders op alfabetiserings-, inburgerings- en staatsexamenniveau (I en II). Mensen komen graag naar onze school en voelen zich er thuis. Een belangrijke reden hiervoor is de groepsgrootte. De groepen zijn niet groter dan tien cursisten. Er is veel aandacht voor communicatie en interactie, waarbij elke cursist bij de les betrokken wordt. De docent staat niet voor de klas, maar in de klas .

Taal en participatie

 

Alfabetiseringstraject:

De cursus Alfabetisering is zowel geschikt voor analfabeten in de moedertaal als gealfabetiseerden in de eigen taal maar analfabeten in het Latijnse schrift. Alfabetiseringslessen worden aangeboden op het niveau Alfa A, B en C.Tijdens de cursus worden 2 toetsen gemaakt. De eerste toets vindt plaats in het midden en de tweede toets aan het eind van de cursus.T&P gebruikt als methode Aap en als boeken Alfaschrift en AAP deel 1, 2 en 3.
Een cursuspakket bevat ongeveer 66 lessen van 3 uur, driemaal per week. De exacte duur van de alfabetiseringscursus hangt af van het aanvangsniveau en de leerbaarheid van de cursist.

 

Inburgeringstrajecten (A1 en A2):

Binnen onze inburgeringscursus leer je de Nederlandse taal begrijpen, spreken, schrijven en lezen op A1, A2-niveau én leer je hoe we in Nederland wonen en werken. Waar je naartoe moet als je ziek bent bijvoorbeeld. Hoe je een baan kunt vinden. Wat de tradities zijn. En hoe we met elkaar omgaan in Nederland. We leren je op een praktische manier de Nederlandse taal.
T&P werkt met de erkende lesmethodes van Taalcompleet met e-learning. Dit betekent dat alle lessen worden ondersteund door de computer, zodat je thuis verder kunt met de lesstof. Onze lesmethode is opgebouwd uit verschillende thema’s met praktische oefeningen en is gericht op alledaagse situaties, zodat je er direct je voordeel mee doet. We besteden aandacht aan juist die onderdelen die je nodig hebt om te slagen voor het inburgeringsexamen. Je kunt leren op jouw eigen tempo.

 

Participatietrajecten

 

Naast de verhoging van het taalniveau biedt T&P ook participatiebevorderende  producten aan gericht op een succesvolle toekomstige arbeidsparticipatie van de cursist zoals een loopbaanassessment, sollicitatietraining, individueel loopbaanonderzoek of een beroepskeuze/studiekeuzetest.

Loopbaanassessment

Door middel van vragenlijsten en praktische samenwerkingsopdrachten worden via de assessmentmethodiek van het Algemeen PotentieelBepaling de beroepswensen –en mogelijkheden van de cursisten in kaart gebracht. Het assessment duurt 6 dagdelen en wordt groepsgewijs afgenomen door gecertificeerde assessoren. Eindproduct van het APB-assessment is een persoonlijk verslag.

 

Sollicitatietraining

Tijdens de sollicitatietraining komen de verschillen aan de orde tussen de Nederlandse arbeidsmarkt en de arbeidsmarkt van de herkomstlanden van de cursisten.

T&P besteedt zowel aandacht aan alle mondelinge, als schriftelijke sollicitatievaardigheden die nodig zijn om een passende baan te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. De training duurt 6 dagdelen en wordt gegeven door een gediplomeerde sociale vaardighedentrainer

 

Neem contact op

T & P (Taal en Participatie) BV

Bergsingel 299
3037 GW Rotterdam

info@tepschool.nl

+31 687 797 757

nl_NLDutch